Preview Mode Links will not work in preview mode

Jan 25, 2021

Johan Lantz blev bäst av de tre i Ockelbomaffian i rekordförsökloppet i USA, där Jim Walmsley var 12 sekunder från världsrekordet på 100 km. Clara Viklund Borg var enda kvinna att trotsa is, lera och höjdmeter för att ta sig i mål på Highvalley50.

Dessutom the gax urasunti epiphany och andra äventyr och ultranyheter.

ultramarathon.se