Preview Mode Links will not work in preview mode

May 18, 2021

Kullamannens virtuella träningshelg stoppades av Länsstyrelsen. Vad var det som hände egentligen? Vi snackar både med Per Sjögren från Kullamannen och Helena Holmgren på Länsstyrelsen. Elin Öhman satte FKT på den populära Roslagsleden. Och så så fortsätter vi på förra veckans tema om traillöpningens utveckling och lyssnar till tankar från Johan Steene, ordförande i Kommittén för Svensk Ultradistanslöpning.

Den gångna helgen var det också ett stort antal ultraäventyr på olika håll och av olika slag.

0:50 Charlotta Fougberg återigen under den internationella OS-kvalgränsen
1:40 Upp till 150 personer i ultratävlingar från 1 juni
2:22 Snabbast genom Tennessee i Kanada
3:05 Everesting, FKT:er och andra ultraäventyr
5:57 Elin Öhman satte FKT på Roslagsleden
6:30 INTERVJU med Elin Öhman
11:57 Fler ultraäventyr
19:57 Kullamannens träningshelg stoppades av Länsstyrelsen
20:52 Intervju med Helena Holmgren, Länsstyrelsen
25:35 Eftersnack Helena
26:37 Intervju med Per Sjögren, Kullamannen
35:01 Eftersnack Kullamannen
38:19 Aktivitus virtuella trailrace avslutad
40:54 Framtiden för ultra-trail i Sverige
42:32 Intervju med Johan Steene, ordförande i KUL
1:06:08 Eftersnack Johan
1:14:52 Kommande tävlingar och rekordförsök