Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 19, 2021

I dagens avsnitt fördjupar vi oss i ITRA (International Trail Running Organization) och traillöpningens utveckling i Sverige och internationellt. Laurent Leloup, Sveriges ITRA-representant, berättar mer. 

Vi snackar också om svenska marathonlöpare i OS, Bergspring Vannamyst och både genomförda och kommande FKT-försök.