Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 22, 2021

Lina Karlsson och Fritjof Fagerlund var två av de svenskar som sprang långt när IAU (International Association of Ultrarunners) i helgen ordnade med ett virtuell solidaritetsevenemang på 6-timmars. I helgen skulle Ursvik Ultra, Sveriges äldsta ännu pågående ultratävling, gått för 21:a gången. Johan Andersson berättar hur det en gång började runt sekelskiftet.

Dessutom FKT:er, virtuella tävlingar, internationell utblick och inför livesändning av helgens 24-timmarstävling.

ultramarathon.se