Preview Mode Links will not work in preview mode

Nov 9, 2020

Jessica Svärd sprang 77,62 km och är därmed näst bäst i världen på 6-timmars i år. Och i Skåne vann Collette Coumans Markusloppet som förutom 100 km bjuder på utmaningen att alla skall gå i mål samtidigt.

https://ultramarathon.se/

https://ultraintervalchallenge.com/