Preview Mode Links will not work in preview mode

Feb 12, 2024

Daniel Westergren och Johnny Hällneby ser tillbaka på ultralöpningsåret 2023. Vi avslutar med att gå igenom dem som har nominerats till årets kvinnliga respektive manliga ultralöpare 2023.

Rösta på dem du vill ska bli årets ultralöpare via