Preview Mode Links will not work in preview mode

Oct 20, 2020

Stor special med allt från Älvdalens Big Dog’s Backyard Ultra Satellite World Championships. Men vi hinner med resten i Ultrasverige också, bl.a. ett riktigt bra FKT på en av The Big Five.